Skip to content

PS-1

#

Name

Party

Votes

1 Muhammad Saleem Rajput MQM 25399
2 Anwar Ahmed Khan Mahar PPP-P 18975
3 Imam Ali Shah PTI 4919
4 Hafiz Muhammad Zaman Mdm MDM 3044
5 Mushraf Ali Khan JUP-N 2181