Skip to content

PP-93

#

Name

Party

Votes

1 Chaudhary Ashraf Ali Ansari PML-N 47033
2 Ch. Muhammad Ali PTI 10254
3 Ch Muhammad Tariq Gujar PPP-P 8676
4 Choudhary Shahid Munir Gondal JI 4854
5 Muhammad Ikram Babar Khokhar PST 1150