Skip to content

PK-81

#

Name

Party

Votes

1 Azizullah Khan JI 13067
2 Habib Ali Shah JUI-F 11656
3 Sheheryar Amir Zeb PML-N 10453
4 Sher Shah ANP 6295
5 Fazal Hayat PPP-P 4427
6 Riaz Ahmad JI 2568
7 Afzal Shah QWP 2379
8 Muhammad Rashad Independent 1011
9 Afrasiyab Khan Independent 301
10 Said Karim PKMAP 246
11 Nawab Zada PST 189
12 Mohsin Badshah MQM 78