Skip to content

NA-72

#

Name

Party

Votes

1 Amjid Ali Khan PTI 124668
2 Humair Hayat Khan PML N 64990
3 Malik Sajjad Bhachar Indep 27201
4 Inam Ullah Khan Niazi Indep 8184
5 Javed Iqbal JI 1188
6 Gul Kamand Khan Yaru Indep 1146
7 Malik Khalid Awan PPP 1136
8 Muhammad Ilyas MQM 587
9 Muhammad Ashraf Khan IM 174