Skip to content

NA-58

#

Name

Party

Votes

1 Malik Ihtebar Khan PML N 84722
2 Malik Sohail Khan PTI 73935
3 Tahir Saddiq Indep 58764
4 Arshad Mehmood ST 1282
5 Malik Mazhar Hussain MQM 888