Skip to content

NA-49

#

Name

Party

Votes

1 Dr. Tariq Fazal Chudhar. PML N 95701
2 Chudhary Ilyas Meharban PTI 57160
3 Mustafa Nawaz Khokhar PPP 44646
4 Zubair Farooq Khan JI 11230
5 Dr. Muhammad Usman Kha. Indep 881
6 Muhammad Nadeem Qureshi Indep 701
7 Altaf Hussain Awan Paki. Indep 486
8 Dr. Rafique Ahmed Ghunc. TTP 426
9 Raja Sharafat Khan Indep 382
10 Muhammad Amjad APML 336
11 Molvi Iqbal Haider Advo. AHTP 313
12 Iftikhar Hussain Awan Indep 220
13 Noor Muhammad Shah JUI-F 196
14 Choudhary Muhammad Ilya. MQM 181
15 Dr. Ghazanfar Mehdi Indep Indep
16 Raja Aurangzeb Khan Indep 171
17 Muhammad Sultan PTEI 164
18 Chudhary Ghulam Rasool PJP 108
19 Umar Hayat ANP 77
20 Shahbaz Raza Indep 69
21 Muhammad Shafait Indep 58
22 Sardar Naseer Ahmed PFP 58
23 Shaikh Siddique Indep 56
24 Naila Joseph Dayal CPM 40
25 Asia Chudhary PAMP 35
26 Malik Musa Khan Indep 26