Skip to content

NA-44

#

Name

Party

Votes

1 Shahab Ud Din Khan PML N 14990
2 Sardar Khan JI 11853
3 Gul Dad Khan PTI 7057
4 Haji Bahadar Khan Indep 6510
5 Maulana Abdur Rashid JUI-F 6185
6 Sayed Akhun Zada Chatta. PPP 4080
7 Juma Said Indep 2175
8 5.047 ANP 1370
9 Said Badshah PML-Z 752
10 Bahadar Shah Indep 667
11 Muambar Khan Indep 488
12 Nasar Khan Indep 433
13 Amir Muhammad TTP 342
14 Muhammad Asghar PPMAP 282
15 Maulana Gran Badshah Indep 171
16 Bismillah Jan Indep 168
17 Gul Hussain Indep 157
18 Sahib Zada Indep 141
19 Badam Zari Indep 140
20 Muhammad Ihasnullah Indep 129
21 Sher Wali QWP 108
22 Shair Wali Indep 108
23 Zer Muhammad Indep 85
24 Muhammad Shahid Khan Indep 79
25 Malik Umar Wahid Indep 29
26 Fazal Hameed Indep 16