Skip to content

Na-261

#

Name

Party

Votes

1 Moulvi Agha Muhammad JUI-F 48401
2 Muhammad Essa Roshan PPMAP 47546
3 Malik Abdul Qayum Kakar JUI-NP 24675
4 Haji Nizamuddin Kakar ANP 4272
5 Nawab Khan Dumer PTI 2920
6 Muhammad Yousaf Kakar PML N 999
7 Haytullah Khan Indep 878
8 Abdul Wahab Barakzai PPP 440
9 Mir Ahamad Indep 408
10 Muhammad Khan Mehtarzai Indep 381
11 Abdul Wahid Siddiqui Indep 102
12 Naseer Ahmed Kakar Indep 98
13 Muhammad Anwar Khan MQM 98
14 Sher Muhammad Dumar Indep 61
15 Syed Obaidullah PML-Z 70
16 Jan Muhammad Jan Kakar Indep 48
17 Syed Fazal Muhammad Indep 48