Skip to content

NA-18

#

Name

Party

Votes

1 Murtaza Javed Abbasi PML N 69532
2 Sardar Muhammad Yaqoob PTI 41061
3 Sardar Haider Zaman TH 36286
4 Sikandar Azam Indep 11792
5 Syed Faisal Gilani Indep 9276
6 Waheed Akhtar Tanoli JI 6765
7 Malik Rabia Gul Advocat Indep 2952
8 Sardar Ibrar Khan JUI-F 1382
9 Muhammad Rashid AML 1029
10 Shahid Akram MQM 253
11 Asad Javed Khan HAIP 214