Skip to content

NA-173

#

Name

Party

Votes

1 Sardar Awais Ahmad Khan Indep 82056
2 Sardar Muhammad Saif ud Din PPP 60139
3 Mahar Sajjad Hussain PTI 24837
4 Taj Rasool Sahib Indep 10746
5 Hafiz Khalid Rauf JI 2507
6 Molana Muhammad Iqbal JUI-F 1803
7 Sardar Amjad Shabir Khan Indep 466
8 Syed Ashraf Hussain Shah MQM 376
9 Malik Muhammad Ramzan Indep 102